Department of FDT

Teacher Name Qualification
Asif Bin Mikhon B.Sc (Hon's) in FDT
Lubna Yesmin Lema B.Sc (Hon's) in FDT
Ferdous Shahriar Bappy B.Sc (Hon's) in FDT
Noorul Muqaddim B.Sc (Hon's) in FDT
Md. Abu Hanif B.Sc (Hon's) in FDT
Kamrunnahar Naznin B.Sc (Hon's) in FDT
Md. Zahidul Islam B.Sc (Hon's) in FDT